نام محصول: نایلون عریض کشاورزی
مقدار موردنظر: 2000 کیلوگرم

توضیحات:

عرض ۸ متر، ۴۰۰میکرون درجه یک

تاریخ ثبت:

این سفارش در تاریخ 03-07-1400 ثبت شد و پس از جمع آوری قیمت‌ها از تامین کنندگان و اعلام کمترین قیمت به خریدار این معامله در تاریخ 03-07-1400 انجام شد.

آخرین سفارشات فعال

نایلون مالچ کشاورزی
حجم: 5 تن
نایلون عریض گلخانه
حجم: 500 کیلو گرم
نایلون شرینک
حجم: 5تن
فهرست