نام محصول: نایلون عریض گلخانه
مقدار موردنظر: 500 کیلو گرم

توضیحات:

نایلون عریض گلخانه عرض ۲، ۳ ، ۴ متر

تاریخ ثبت:

فهرست